יום שלישי, 22 באוקטובר 2019

אליהו אסקוזידו חקלאות

"רק בגלל הרוח..."
תקופת החגים מאחורינו ואנחנו חוזרים לשגרה.. אבל גם השגרה מתחילה להשתנות... החורף לפנינו וממוסף של שמיני עצרת התחלנו להגיד את ברכת "משיב הרוח ומוריד הגשם".
מאז ילדותי החקלאות סביבי וחשיבותה של הברכה על הגשם ברורה לי ולכולנו אבל רוח? למה אנו מוסיפים ומברכים גם על הרוח? לדעתי דווקא בימים אלו הברכה לרוח לא פחות חשובה - "חמישה שמות נקראו לה, נפש רוח נשמה יחידה חיה" (במדרש-רבה יד,יא)
לפי תורת החסידות הרוח קשורה לעולם הרגשות. אהבה, יראה, רחמים - אלה רגשות שנובעים מדרגת ה'רוח' שבנשמה. ובעבודת-ה' - 'רוח' זו אהבת-ה' ויראתו. אדם שחש בגלוי רגשות של אהבה לקב"ה ויראה מפניו, הוא אדם שבחינת ה'רוח' מאירה בו.
אחרי חודש שלם שבו היינו בקדושה אנו חוזרים סוף סוף לשגרה ולכן דווקא בימים אלו חשוב להזכיר ולזכור בהתנהגותינו ובאמונתינו להשיב ולשוב אל הרוח - אל האהבה ,היראה והרחמים שבנשמה.
אני מאחל לכולכם חורף בריא עם הרבה גשם לחקלאים והרבה רוח לכולנו.
שלכם,