יום ראשון, 23 בפברואר 2020

אלי אסקוזידו יום התפילין הבינלאומי

דברי ראש מועצה אזורית נחל שורק, אלי אסקוזידו, אשר החליט לקחת חלק במיזם יום התפילות הבינלאומי:

היום הצטרפתי ליוזמה המרגשת והחשובה של ראש עיריית קריית שמונה - אביחי שטרן לקיים את יום התפילין והסובלנות הבינלאומי.
היוזמה באה כמחאה על החלטתו של ראש עיריית תל אביב לאסור על דוכני הנחת תפילין בסמוך לבתי ספר .
שני ראשי ערים שתי בחירות שונות - אחת מקרבת השניה מרחיקה .
על מצוות תפילין אנו לומדים מהפסוק:
"וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך" (דברים ו',ח). - התפילין המונחות על ראשו של האדם מסמלות את מחשבתו. התפילין המונחות על היד מסמלות את מעשיו.
לכל אדם יש מחשבות רבות אך בידו הבחירה איזה מחשבה ידיו יבצעו.
אני מאחל לי ולכולנו שנדע לבחור ולבצע תמיד את המחשבה הנכונה .

אלי אסקוזידו בחינוך ובתרבות משקיע מאוד ורואה לנכון את ההשתתפות ביום התפילין הבינלאומי.