יום רביעי, 21 באוגוסט 2013

אלי אסקוזידו, נציג השלטון המקומי בוועדה לתשתיות לאומיות

תחנת הכוח באשקלון: מי ייצג את השלטון המקומי?
אלי אסקוזידו, נציג השלטון המקומי בוועדה לתשתיות לאומיות, הצביע בעד הקמת תחנת הכוח הפחמית באשקלון. עדי אלדר, יו"ר מרכז השלטון המקומי, מתנגד למהלך. מי ייצג את הרשויות המקומיות בהצבעה על הקמת התחנה? תלוי את מי שואלים
ההחלטה על הקמת תחנת כוח פחמית נוספת  באשקלון זכתה ועודה זוכה לביקורת רבה. לצד ארגוני הסביבה, התושבים וראשי היישובים שבאזורם התחנה מתוכננת להיבנות, התייצב באחרונה גם עדי אלדר, יו"ר מרכז השלטון המקומי בישראל, הקורא להימנע מהקמת המתקן המזהם. אך אם חשבתם שפירוש ההצהרה הוא שהשלטון המקומי יצביע נגד הפרויקט בוועדה לתשתיות לאומיות - שאישרה את הקמת התחנה - מתברר שטעיתם.

מפרוטוקול ישיבת הוועדה שקדמה להחלטה, שעותק ממנו הגיע לידי ynet, עולה כי נציג השלטון המקומי דווקא הצביע דווקא בעד המהלך. הנציג, אלי אסקוזידו, ראש המועצה האזורית נחל שורק, בחר להתעלם מעמדתו הרשמית של מרכז השלטון המקומי. נוכח הסתירה המוחלטת בין ההצהרות למעשים, לא נותר אלא לתהות: מי, בעצם, ייצג את הרשויות המקומיות בוועדה?

על השאלה אין תשובה אחת. עמדתו של אלדר מגובה, בין היתר, במכתב ששיגר החודש ליו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות. במכתב הוא מציין את התנגדותו של שר הפנים להקמת התחנה, ומציין כי "תמיכה בהקמת תחנת כוח פחמית נוספת עומדת גם בניגוד לאמנת שימור האקלים עליה חתמו הערים הגדולות בישראל". במרכז
השלטון המקומי טוענים היום בתוקף כי עמדתו, כפי שבוטאה במכתב, נותרה בעינה