יום שלישי, 25 במרץ 2014

אלי אסקוזידו סיכום שנת קק"לאלי אסקוזידו סיכום שנת קק"ל


אלי אסקוזידו נפגש עם חברי מערך החינוך במועצה האזורית נחל שורק וסיכם את שנת הקיימות של קק"ל. אלי אסקוזידו מייחס חשיבות רבה לנושא של שמירה על איכות הסביבה וטיפוחם של ערכים אלו בקרב הדור הצעיר. החיבור אל הטבע, לדידו של אלי אסקוזידו, הוא חלק מההוויה שלנו כיהודים במדינת ישראל!

אלי אסקוזידו בסיכום שנת קק"ל

יום ראשון, 23 במרץ 2014

אלי אסקוזידו תומך בהפגנת התושבים להקמת תחנת רכבת
ביום ג' (18.03.14) השתתפו מאות תושבי המועצה האזורית נחל שורק בהפגנה שהתקיימה בתחנת הרכבת כפר הרי"ף כפר מנחם. התושבים מחאו ותבעו את חידוש הבניה של תחנת הרכבת, שטרם הופעלה למרות שבנייתה כמעט הושלמה. התקציב שנדרש לצורך השלמת הבנייה נמוך מאוד ביחס לתקציב השנתי שהוקצה על ידי המדינה לפיתוח התחבורה בישראל, אם זאת, משרד התחבורה לא שש להשלים את הבנייה. 

ההפגנה התקיימה בתמיכתו של ראש המועצה האזורית נחל שורק, אלי אסקוזידו, שנמצא במשא ומתן עם משרד התחבורה וגורמים נוספים המעורבים בנושא במטרה לגרום לחידוש הבניה. להגביר את נגישותם של תושבי המועצה האזורית נחל שורק לתחבורה ציבורית – אחד העניינים החשובים שעומדים על סדר יומו של ראש המועצה. 

לאחר הצלחתו במאבק לשיפור הנגישות לאוטובוסים עבור תושבי האזור, מקווה אלי אסקוזידו להביא בהקדם האפשרי להשלמת עבודות הבנייה של תחנת הרכבת באזור ולייעל את הנגישות של התושבים לתחבורה ציבורית במידה ניכרת. 

הפגנת תושבים לחידוש הבנייה של תחנת רכבת כפר הרי"ף כפר מנחם

מפגינים לחידוש הקמת תחנת רכבת

הפגנה - רכבת כפר הרי"ף כפר מנחם

מפגינים לחידוש בניית הרכבת בתמיכת אלי אסקוזידו

יום ראשון, 16 במרץ 2014

אלי אסקוזידו העצמת אזרחים וותיקיםהעצמת אזרחים ותיקים אלי אסקוזידו


אלי אסקוזידו, ראש המועצה האזורית נחל שורק, תומך בפעילות להעצמת האזרחים הוותיקים במועצה, ופועל רבות למען הפיתוח הקהילתי-חברתי של אוכלוסייה זו ושיפור רווחתה. 

לאחרונה בתמיכתו של אלי אסקוזידו התנהלה וועדת היגוי של אזרחים ותיקים בעלי מוטיבציה להעמיק את ההיכרות של האזרחים הוותיקים יישובי המועצה השונים. המשתתפים בוועדה התנדבו לוועדות שונות במטרה ליזום טיולים, מופעים, הרצאות ופעילויות נוספות להגברת הגיבוש בקרב אוכלוסיית האזרחים הוותיקים. 

ראש המועצה האזורית אלי אסקוזידו, פועל רבות לרווחתם של האזרחים הוותיקים במועצה. כך למשל, אישר אלי אסקוזידו את הקמתו של דיור מוגן ליישובם של האזרחים הוותיקים ביד בנימין. כמו כן, עודד אלי אסקוזידו אתהוצאתה אל הפועל של תכנית קהילה תומכת ואזרחים וותיקים במועצה. 

העצמת אזרחים ותיקים אלי אסקוזידו