יום ראשון, 19 במאי 2013

אלי אסקוזידו בכנס קיימותבשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות בעולם בכלל ובישראל בפרט לחשיבות נושא ה"קיימות". ההבנה שמחובתנו לפתח את העולם תוך הקפדה על שמירתו לטווח הארוך למען הדורות הבאים מוטמעת לאט לאט בליבם ובמוחם של מנהיגים, מקבלי החלטות והציבור הרחב, אלי אסקוזידו- ראש המועצה.
אלי אסקוזידו