יום ראשון, 12 במאי 2013

אלי אסקוזידו ושר החקלאות בסיור במאגר מי הקולחין

אלי אסקוזידו
אלי אסקוזידו ושר החקלאות במאגר מי הקולחין