יום חמישי, 4 ביוני 2015

מקדמים בריאות בגן תאנה בבני ראם


צוות גן התאנה פעלו רבות לאורך השנים בנושא הבריאות ואתמול התקיים טקס בנושא. הצלחת הפרויקט לא היה מתקיים ללא עזרה ותמיכה ממשרד החינוך והמועצה האזורית נחל שורק.
מאפייני גן הבריאות
  • בניית תוכנית שנתית בנושאי מטרה, תכנים, פעילויות מעקב והכרה.
  • הכרה בצורך בנושאי הבריאות השונים ושמירה על סביבה בריאה יותר.
  • הגברת המודעות בקרב הילדים, ההורים וצוות הגן.
  • הטמעת נושאי הבריאות בתכנים החינוכיים ושיתוף ילדי הגן בנושאי התוכנית.
  • הגברת החשיבות של אורח חיים בריא.
  • עיסוק נרחב בנושאי בריאות בהתאם לצרכים הקבועים והמשתנים