יום ראשון, 21 ביוני 2015

העלאת מיסי ארנונה לשנת 2016


עליית מחירי הארנונה במועצה אזורית נחל שורק


מועצה אזורית נחל שורק בראשות אסקוזידו אלי התפתחה רבות בעשור האחרון בעקבות קליטת תושבים רבים, המועצה עושה מאמצים רבים
בתחום הפיתוח ומקווה שתנופה זו תביא לעלייה משמעותית בהכנסות לרשות, אך נכון להיום תשלומי הארנונה המשולמים
במועצה אינם מספיקים על מנת לשרת את תושבי המועצה ברמת שירותים גבוהה והרצויה כפי שנהוג במועצה.
לידיעת הציבור כי מועצת נחל שורק החליטה על העלאת מחיר ארנונת המגורים מ33.23 ש"ח למ"ר ל34.4 לשנה,
החלטה אשר אושרה בישיבת המליאה במועצה, בכוונת המועצה לאשר שינוי זה אצל שרי האוצר והפנים.
במידה ויאושר שינוי זה תוקפו יהיה החל מתחילת 2016.


פרסום העלאת מיסי ארנונה לשנת 2016