יום רביעי, 3 בדצמבר 2014

אלי אסקוזידו ומחלקת תחזוקה בפעולהאלי אסקוזידו ומחלקת תחזוקה נכנסים לפעולה ודואגים לשלום הציבור

בעקבות הסופה האחרונה התקבלו פניות רבות מתושבי מועצת נחל שורק שביקשו לנסר ולכרות את ענפי העצים שמסכנים את הציבור מחשש לקריסתם.

אלי אסקוזידו


בעקבות הפניות, קיבלו אלי אסקוזידו – ראש המועצה, ומשה דויטש – מנהל מחלקת התחזוקה, החלטה לכרות את ענפי העצים שמסכנים את שלום הציבור. מחלקת התחזוקה נכנסה לפעולה באופן מידי וכרתה את ענפי העצים הגדלים בסמוך למבנים ולמעבר של הולכי הרגל. כל הפניות טופלו במהרה.

לאלי אסקוזידו חשובה בטיחותם של התושבים. אלי אסקוזידו מקווה כי העבודות שבוצעו ימנעו קריסת ענפים במהלך הסופה הקרובה ובעתיד.  

לצפייה נוספת:

אלי אסקוזידו בתחום התיירות