יום שלישי, 25 במרץ 2014

אלי אסקוזידו סיכום שנת קק"לאלי אסקוזידו סיכום שנת קק"ל


אלי אסקוזידו נפגש עם חברי מערך החינוך במועצה האזורית נחל שורק וסיכם את שנת הקיימות של קק"ל. אלי אסקוזידו מייחס חשיבות רבה לנושא של שמירה על איכות הסביבה וטיפוחם של ערכים אלו בקרב הדור הצעיר. החיבור אל הטבע, לדידו של אלי אסקוזידו, הוא חלק מההוויה שלנו כיהודים במדינת ישראל!

אלי אסקוזידו בסיכום שנת קק"ל