יום ראשון, 16 במרץ 2014

אלי אסקוזידו העצמת אזרחים וותיקיםהעצמת אזרחים ותיקים אלי אסקוזידו


אלי אסקוזידו, ראש המועצה האזורית נחל שורק, תומך בפעילות להעצמת האזרחים הוותיקים במועצה, ופועל רבות למען הפיתוח הקהילתי-חברתי של אוכלוסייה זו ושיפור רווחתה. 

לאחרונה בתמיכתו של אלי אסקוזידו התנהלה וועדת היגוי של אזרחים ותיקים בעלי מוטיבציה להעמיק את ההיכרות של האזרחים הוותיקים יישובי המועצה השונים. המשתתפים בוועדה התנדבו לוועדות שונות במטרה ליזום טיולים, מופעים, הרצאות ופעילויות נוספות להגברת הגיבוש בקרב אוכלוסיית האזרחים הוותיקים. 

ראש המועצה האזורית אלי אסקוזידו, פועל רבות לרווחתם של האזרחים הוותיקים במועצה. כך למשל, אישר אלי אסקוזידו את הקמתו של דיור מוגן ליישובם של האזרחים הוותיקים ביד בנימין. כמו כן, עודד אלי אסקוזידו אתהוצאתה אל הפועל של תכנית קהילה תומכת ואזרחים וותיקים במועצה. 

העצמת אזרחים ותיקים אלי אסקוזידו